Prohlašuji, že souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních a citlivých údajů, které jsem poskytl/poskytla v této přihlášce (dále jen „osobní údaje“), správci oficiálního fanklubu hudební skupiny Argema zastoupený Miloslavem Roznerem, Vodňanská 472, Týn nad Vltavou PSČ 375 01 (dále jen "fanklub Argema“) pro účel registrace, vedení členské evidence a vnitřní komunikace v rámci fanklubu Argema.

Tento souhlas uděluji pro všechny osobní údaje obsažené v této přihlášce, a to na období ode dne poskytnutí souhlasu do dne doručení písemného odvolání tohoto souhlasu z mé strany na adresu sídla Miloslava Roznera.

Prohlašuji, že jsem byl/byla ve smyslu ustanovení 8 11 zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOÚ“), řádně informován/informována, mimo jiné o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že svůj souhlas mohu kdykoliv bezplatné odvolat.

Dále prohlašuji, že jsem byl/byla informován/informována o svých právech dle ustanovení 8 12 a 21 ZOOÚ.